Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

4 bước quy trình kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản theo chuẩn Bộ Y tế

Chăm sóc người bệnh là chức năng quan trọng nhất của Điều dưỡng viên. Nắm được quy trình kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản theo chuẩn Bộ Y tế sẽ giúp Người điều dưỡng đạt hiệu quả cao trong chăm sóc bệnh nhân. 12 tiêu chuẩn Điều dưỡng viên cần phải học tập và rèn […]

Năm 2019 không phân biệt bằng chính quy, tại chức khi tuyển dụng công chức, viên chức

Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức viên chức năm 2019 không còn phân biệt bằng chính quy, tại chức khi tuyển dụng công chức, viên chức. Hồ sơ thpt quốc gia năm 2019 gồm những gì Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào Trung cấp Công an năm 2019 Đây là một […]

Khối ngành sức khỏe gồm có những ngành nào?

Khối ngành sức khỏe gồm có những ngành nào, sau khi tốt nghiệp có thể làm được những công việc gì là mối quan tâm của nhiều thí sinh. Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn tuyển sinh năm 2019 Quy định thời gian xét tuyển Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2019 Thời gian nhận […]