Site icon Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Điều kiện và thời gian Liên thông Đại học Điều Dưỡng năm 2022

Liên thông Đại học Điều Dưỡng là hình thức đào tạo dành cho những đối tượng tốt nghiệp TC– CĐ Điều Dưỡng. Tuy nhiên điều kiện và thời gian Liên thông Đại học Điều dưỡng năm năm 2022 như thế nào?

Điều kiện và thời gian Liên thông Đại học Điều Dưỡng năm 2022

Điều kiện và thời gian Liên thông Đại học Điều Dưỡng năm 2022

Liên thông Đại học Điều Dưỡng là yếu tố cần để các Điều dưỡng tương lai có thể nâng cao trình độ bằng cấp và chuyên môn, phát huy hết tất cả khả năng của bản thân trong công tác chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Mặt khác, các Điều dưỡng viên cũng như các các bộ Y tế chủ chốt cần phải thích nghi với những yêu cầu cao của xã hội để nắm bắt cơ hội mà ngành Điều dưỡng mang lại. Các Điều dưỡng viên muốn nâng cao trình độ của mình thì bằng cách đăng ký liên thông vào Đại học Điều dưỡng

Điều kiện đăng ký liên thông Đại học Điều dưỡng TPHCM năm 2022

Theo quy định liên thông Đại học Điều dưỡng là thí sinh không cần phải đợi 36 tháng kinh nghiệm như những năm trước, không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề mà chỉ cần các chứng nhận và xác nhận công tác.

Thí sinh cần phải tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc trở lên nếu xét về trình độ văn hoá.

Điều quan trọng là thí sinh là công dân, có lý lịch rõ ràng và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành các chính sách của nhà nước và pháp luật Việt Nam.

Như vậy, chính sách và quy chế mới này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chi phí học tập và con đường đến mục tiêu liên thông rất gần.

Thời gian liên thông Đại học Y dược năm 2022

Thời gian liên thông Đại học Y dược năm 2022

Năm 2022 thí sinh muốn tham gia khóa học Liên thông Đại học Điều dưỡng TPHCM thì cần đáp ứng đúng điều kiện tuyển sinh sau đó sẽ có thời gian đào tạo là 20 tháng đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Điều dưỡng thí sinh sẽ có chức danh mới là Cử nhân Điều dưỡng và nhanh chóng phát triển về sự nghiệp cũng như thu nhập ngày càng tăng, mức lương hấp dẫn.

Exit mobile version