Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00