Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Liên thông cao đẳng điều dưỡng Sài Gòn thi những môn gì?

Các trường Y Dược tuyển liên thông đều bắt buộc thi tuyển. Vậy Liên thông cao đẳng điều dưỡng Sài Gòn thi những môn gì? Trường có tổ chức ôn thi không? Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn, cơ hội làm việc tại Nhật Bản Có được thi công chức sau khi Tốt […]

Có được thi công chức sau khi Tốt nghiệp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng không?

Thi công chức là mong muốn của mỗi ai theo nghiệp Y Dược, nhưng sau khi tốt nghiệp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng liệu bạn đủ điều kiện thi công chức? Chọn ngành điều dưỡng cần thực sự yêu nghề Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn học vào ngoài giờ hành chính […]

Liên thông cao đẳng điều dưỡng Sài Gòn chính quy năm 2019

Trường Dược Sài Gòn đào tạo liên thông cao đẳng điều dưỡng Sài Gòn chính quy năm 2019. Giá trị tương đương với hệ cao đẳng đào tạo 3 năm. Điểm chuẩn liên thông cao đẳng dược Sài Gòn có cao? Hướng dẫn thủ tục đăng ký học liên thông cao đẳng dược Sài Gòn […]