Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Hướng dẫn hồ sơ cao đẳng xét nghiệm Sài Gòn mới nhất

Để đăng ký học ngành xét nghiệm thí sinh cần chuẩn bị gì? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn hồ sơ cao đẳng xét nghiệm Sài Gòn mới nhất và cách thức nộp. Học kỹ thuật xét nghiệm y học ra trường làm công việc gì? Bật mí những môn học trong chương trình […]