Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Đề thi thpt quốc gia năm 2019 được in sao như thế nào

Đề thi thpt quốc gia chưa thi được coi là tài liệu tuyệt mật quốc gia, bản sao phải đọc soát đề gốc trước khi in, nếu phát hiện sai sót sẽ báo với Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị Ban chỉ đạo thi quốc gia xử lý.  Bộ trưởng khẳng định đề thi thpt […]

Nhiều học sinh không cần thi cũng đậu TN thpt quốc gia 2019

Những học sinh này thuộc diện miễn thi tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2019 hoặc cũng thuộc đối tượng tuyển thẳng vào các trường Đại học Cao đẳng năm 2019.  Những mốc thời gian quan trọng kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Học sinh lựa chọn bài thi KHXH năm 2019 nhiều vì […]