Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Tổng hợp điểm chuẩn các trường công an nhân dân qua các năm?

Thí sinh đăng kí dự thi vào các trường công an nhân dân năm 2019, cần năm vững quy chế, điều kiện tuyển sinh cũng như điểm chuẩn của các trường những năm gần đây để có sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Điểm chuẩn cụ thế các trường công an nhân dân năm 2018

Trường đại học Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát:  Nam (A01) 23,85 điểm; (C03) 23,9 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 21,4 điểm và môn văn 7,25 điểm; (D01) 22,95 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 22,2 điểm. Nữ (A01) 24,4 điểm; (C03) 23,6 điểm; (D01) 24,2 điểm. Gửi đào tạo ngoài ngành: (B00) 18,45 điểm

Học viện Cảnh sát nhân dân

Học viện An ninh nhân dân

Trường đại học An ninh nhân dân

Nghiệp vụ an ninh: Nam (A01) 23,9 điểm; (C03) 23,6 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 21,1 điểm; (D01) 22,95 điểm, tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 22,2 điểm. Nữ (A01) 24,3 điểm; (C03) 24,25 điểm; (D01) 24,55 điểm.

Gửi đào tạo ngoài ngành: (B00) 18,45 điểm.

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy

Phía Bắc:

Đối với Nam: 23,75 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn: 23,75)

Đối với Nữ: 24,4 điểm

Phía Nam:

Đối với Nam: 23,65 điểm (Tiêu chí phụ là ổng điểm 3 môn: 20,9; môn Toán: 7,4)

Đối với Nữ: 22,95 điểm

Điểm trúng tuyển đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2018 là 15,0 điểm

Tư vấn tuyển sinh!
Đăng ký trực tuyến
Zalo chat
Bản đồ hướng dẫn