Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Liên thông cao đẳng điều dưỡng Sài Gòn chính quy năm 2019

Trường Dược Sài Gòn đào tạo liên thông cao đẳng điều dưỡng Sài Gòn chính quy năm 2019. Giá trị tương đương với hệ cao đẳng đào tạo 3 năm. Điểm chuẩn liên thông cao đẳng dược Sài Gòn có cao? Hướng dẫn thủ tục đăng ký học liên thông cao đẳng dược Sài Gòn […]

Tuyển sinh Liên thông cao đẳng dược Sài Gòn năm 2019

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2019. Đối tượng liên thông cao đẳng dược là thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành sức khỏe. Hướng dẫn hồ sơ Liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2019 Liên thông cao đẳng Dược Sài Gòn […]

Học phí Liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2019

Mức học phí liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2019 được xem là mối quan tâm hàng đầu của những học viên có nhu cầu đăng ký học. Quy định mới điều kiện tuyển sinh Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2019 Liên thông cao đẳng dược Sài Gòn phải thi những môn […]