Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Bảo mật 3 vòng trong quá trình in sao đề thi thpt quốc gia 2019

Theo đó các địa điểm in sao đề thi tại các cụm thi sẽ phải đảm bảo cách ly 3 vòng độc lập trong quá trình in sao đề thi thpt quốc gia năm 2019.

Bảo mật 3 vòng trong quá trình in sao đề thi thpt quốc gia 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về cụ thể về quá trình in sao đề thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, các hội đồng thi có trách nhiệm in sao đề thi của kì thi THPT quốc gia 2019 cho tất cả các điểm thi thuộc phạm vi quản lý. Hội đồng thi có thể kí hợp đồng in sao đề thi với hội đồng thi khác hoặc các trường đại học có đủ điều kiện theo quy định nhưng vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc in sao đề thi.

Bộ GD&ĐT yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập trong quá trình in sao đề thi THPT quốc gia 2019. Cụ thể bao gồm: vòng in sao đề thi, vòng bảo vệ trong và vòng bảo vệ ngoài. Trong đó, những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép.

Ở vòng in sao đề thi, chỉ gồm các cán bộ in sao đề thi, tiếp xúc trực tiếp với đề thi. Khu vực này phải khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi hết môn cuối cùng. Cửa sổ các phòng phải bịt kín bằng vật liệu bền chắc. Hằng ngày, cán bộ ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu, đồ ăn và nước uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng bảo vệ trong.

Vòng bảo vệ trong chỉ gồm 1 – 2 cán bộ an ninh bảo vệ và 1 cán bộ thanh tra trong đoàn thanh tra. Khu vực này cũng yêu cầu phải khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài cho đến khi thi hết môn cuối cùng, là đầu mối giao tiếp giữa vòng in sao đề thi và vòng bảo vệ ngoài.

Những người làm việc ở vòng bảo vệ trong có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, nước uống từ vòng bảo vệ ngoài vào vòng in sao đề thi; kiểm tra những đồ vật chuyển ra từ vòng in sao đề thi chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống…).

Vòng bảo vệ ngoài tiếp giáp với vòng bảo vệ trong, gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng bảo vệ trong với bên ngoài. Ở vòng thứ 3 này phải luôn đảm bảo tối thiểu 2 người trực và phải trực 24/24 giờ.

Người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

Trong các khu vực in sao đề thi, đối với mọi cán bộ, nhân viên đều không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài SP – phone đặt tại vòng 2 được cán bộ công an kiểm soát 24/24 giờ. Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải lập biên bản hoặc ghi âm.

Khi tiến hành in sao đề thi thpt quốc gia năm 2019

Trong quá trình in sao đề thi THPT quốc gia 2019, phải đọc soát đề thi gốc, kiểm tra kĩ bản in thử, so sánh với bản gốc trước khi in sao. Nếu phát hiện sai sót, nội dung có dấu hiệu nghi vấn trong đề thi gốc thì phải báo cáo ngay.

Kiểm soát chính xác số lượng thí sinh của từng phòng thi, điểm thi, môn thi để tổ chức phân phối đề thi. Ghi tên điểm thi, đề thi, phòng thi, môn thi và số lượng đề thi, giờ phát đề vào từng phong bì trước khi đóng gói đề thi.

Trong đó, in sao đề thi phải theo số lượng được giao, đặc biệt chú ý đến các phòng thi cuối cùng của điểm thi, phòng thi ghép môn ngoại ngữ có số thí sinh khác 24.

Đối với mỗi môn thi ở điểm thi phải đề thi dự phòng cho ít nhất 2 phòng thi với số lượng tối đa, được đóng trong phong bì riêng biệt có ghi rõ “Đề thi dự phòng”.

Với đề thi trắc nghiệm khách quan: in sao từng mã đề thi, dập ghim xong mới chuyển sang in sao mã đề thi khác. Phải kiểm tra đúng mã đề thi, số lượng tờm thứ tự sắp xếp và chất lượng bản sao.

Đối với bài thi tổ hợp, việc in sao, đóng gói đề thi được thực hiện như sau: In sao niêm phong theo từng môn thi thành phần. Các túi đề thi của môn thi thành phần được đóng gói vào 1 bì chung. Ngoài bì ghi rõ tên môn thi thành phần của bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội, ngày thi, phòng thi, điểm thi.

Trong quá trình in sao phải kiểm tra chất lượng bảo sao, các bản in sao bị hỏng phải được thu lại vào bảo quản mật.

Ngoài ra, túi đề các môn thi, bài thi được đánh dấu khác nhau để phân biệt. Trong trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể việc sử dụng đề thi dự bị của kì thi THPT quốc gia 2019.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Địa chỉ VPTS: 456 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại tư vấn: 09.6620.6620 - 07.6620.6620