Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Sức hút ngành điều dưỡng và cơ hội việc làm ngoài nước của ngành này

Học Cao đẳng Điều dưỡng trong nước nhưng lại được thực tập và làm việc có lương cao tại nước ngoài. Tại sao ngành Điều dưỡng lại có thể “hot” đến như vậy? Học cao đẳng điều dưỡng có khó không? Cơ hội làm việc nước ngoài khi học cao đẳng điều dưỡng Chỉ tiêu […]

Học cao đẳng điều dưỡng có khó không?

Ngành điều dưỡng tuy công việc có vất vả những là nghề có mức thu nhập tốt và ổn định. Vậy để theo học cao đẳng điều dưỡng có khó không và học khác khối ngành có bất lợi gì không? Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn năm 2019 3 chức […]

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng điều dưỡng Sài Gòn luôn là vấn đề cần quan tâm đặc biệt khi tỉ lệ chọi của ngành điều dưỡng liên tục tăng theo từng năm Đào tạo Cao đẳng Điều Dưỡng Sài Gòn đạt chuẩn đầu ra 3 chức năng quan trọng của điều dưỡng viên Thời […]

3 chức năng quan trọng của điều dưỡng viên

Bất cứ sinh viên điều dưỡng nào cũng cần nắm được 3 chức năng quan trọng của điều dưỡng viên để hoàn thành tốt được mọi nhiệm vụ được giao 4 bước quy trình kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản theo chuẩn Bộ Y tế Hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng […]