Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật từ 07:00 đến 18:00

Cao đẳng Dược Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Bạn yêu thích ngành dược và muốn theo học cao đẳng dược Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để tiện đi lại. Xem thông tin tuyển sinh năm 2019 Những mốc thời gian quan trọng kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Thống kê tỉ lệ chọi theo các nhóm ngành kỳ tuyển sinh […]

Đề thi thpt quốc gia năm 2019 được in sao như thế nào

Đề thi thpt quốc gia chưa thi được coi là tài liệu tuyệt mật quốc gia, bản sao phải đọc soát đề gốc trước khi in, nếu phát hiện sai sót sẽ báo với Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị Ban chỉ đạo thi quốc gia xử lý.  Bộ trưởng khẳng định đề thi thpt […]

Cao đẳng Dược Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Bạn sống tại Quận Thủ Đức muốn học Cao đẳng dược Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Bạn tìm trường cao đẳng y dược tuyển sinh tại Thủ Đức? Những mốc thời gian quan trọng kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Cao đẳng Dược và Đại học Dược khác nhau như thế nào? […]

Cao đẳng dược Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Bạn sống tại Quận Bình Tân yêu thích ngành dược và muốn học Cao đẳng dược Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Vậy có trường nào tuyển sinh tại đây không? Những mốc thời gian quan trọng kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Bảo mật 3 vòng trong quá trình in sao đề […]